הישגים

לאורך השנים, רשם לעצמו המשרד הישגים בולטים, חלקם תקדימיים, בהליכים משפטים מורכבים במגוון העניינים בהם טיפל.

Comments