הלקוחות

המשרד מטפל בקשת רחבה ומגוונת של לקוחות, ובהם בגירים; קטינים; אזרחים; חיילים; שוטרים; עובדי מדינה; בעלי מקצועות חופשיים, יחידים וחברות, תאגידים לסוגיהם.


Comments